E-LINE

Popis služby:

 • bod-bodspojenie (Point to Point)
 • jeden zákaznícky port na každom konci pripojenia
 • flexibilné nastavenie rýchlosti
 • transparentné k prevádzke zákazníka, protokolovo transparentné

Služba je vhodná pre:

 • prenajatý okruh (Ethernet Cir.)
 • prenajatý okruh (Ethernet Virtual Cir. EVC)
  • Internet Access
  • IP Service Access
  • Internet / extranet L2VPN

E-LAN

Popis služby

 • bod - multibod, multibod - multibod (Point to Multipoint / Multipoint to Multipoint)
 • Rýchlosť pripojenia na každom UNI prístupovom porte zákazníka môže byť odlišná
 • flexibilné nastavenie rýchlosti
 • transparentné k prevádzke zákaznika, protokolovo transparentné

Služba vhodná pre:

 • rozšírenie LAN siete zákazníka (TLS - Transparent LAN Service)
 • virtuálna LAN (Virtual Private LAN Service VPLS)
 • virtuálna privátna LAN (Virtual Private LAN VPLAN)

Prenájom optického vlákna

Popis služby

 • prenájom nenasvieteného vlákna, páru, alebo farby (vlnovej dĺžky)

Služba vhodná pre:

 • optické prepojenie dvoch lokalít
 • pripojenie účastníka ku kostrovej sieti