O nás

Spoločnosť MIS Žilina s.r.o. vznikla v roku 2003 s cieľom výstavby a prevádzky metropolitnej siete na území mesta Žilina, ktorá využije dostupné technické možnosti partnerských organizácií. Ich efektívnym zoskupením je možné prevádzkovať sieť, prostredníctvom ktorej je možné výhodne realizovať špecifické dátové služby.

Realizácia zámeru začala v rokoch 2004-2006, keď boli spracované projekty výstavby siete pre potreby kamerového systému Mestskej polície a optickej signalizačnej siete pre potreby Dopravného podniku. Využitím „nevyužitelných“ optických chráničiek, pokládkou nových chráničiek a prepojovacích úsekov vznikla optická sieť, ktorá umožňuje prepojenie častí mesta a objektov bez potreby opakovaného rozkopávania a zbytočného zaťažovania prostredia.

Do budúcnosti MIS Žilina s.r.o. plánuje rozširovať dostupnosť siete a poskytovať jej kapacity poskytovateľom dátových služieb a Mestským organizáciám.