Naša poloha

Kontakt

 • MIS Žilina s.r.o.
  Závodská cesta 38
  010 01 Žilina
  IČO: 36 410 900
  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Vložka číslo: 14139/L

 • 041 /2399 111

 • mail@miszilina.sk

 • http://www.miszilina.sk/

 • Dohľad a technickú prevádzku siete zabezpečuje spoločnosť DSI DATA a.s.