Sieť

Sieť pozostáva zo 4 agregačných uzlov zapojených v kruhoch. Do agregačných uzlov sú podľa požiadaviek a technických možností zriaďované prístupové vedenia napr. v podobe prístupového optického vlákna. Vzhľadom na zámer efektívneho využívania limitovaných vláknových kapacít je preferované poskytovanie L2 služieb nad MPLS sieťou postavenou na metro prepínačoch spoločnosti Alcate-Lucent.